Defekta produkter

Om en produkt du får skadas på något sätt, vänligen kontakta oss på info@addjusta.com. Det krävs att det är en tillverkningsfel, att skadorna inte orsakades av missbruk av produkten eller något annat fenomen som orsakade skadan.

Vi uppmuntrar dig att skicka in ditt klagomål så snart du upptäcker felet eller klagar inom två månader från den dag du upptäckte felet.

Om ditt klagomål godkänns förbehåller vi oss rätten att reparera den defekta produkten och returnera den till dig. Om en reparation inte är möjlig skickar vi dig en ny produkt. Om produkten är slut, återbetalar vi det fulla beloppet du har betalat, plus kostnaden för frakt. Återbetalning för felaktiga varor betalas på samma sätt som varorna köpts med. Spara ditt kvitto för frakten.

För att vi ska kunna bedöma ditt klagomål måste du göra följande:

1) Kontakta oss på info@addjusta.com angående ditt klagomål.

2) Beskriv kort hur skadorna eller defekten inträffade.

3) Skicka minst fyra bilder i god kvalitet med dokumentation av felet. Skadorna måste vara synliga på minst två av bilderna. Det måste också finnas en bild av hela produkten, en bakifrån och en vy framifrån.

4) Notera beställningsnumret för produkten och skicka en kopia av orderbekräftelsen / kvittot. Vi behandlar därefter ditt klagomål.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att skicka produkten tillbaka till oss för mer detaljerad inspektion. Om det verkar som att anspråket är motiverat återbetalar vi fraktkostnaderna så kom ihåg att spara kvittot och annan information om fraktkostnader. Om klagomålet är oberättigat är du ansvarig för fraktkostnaden till oss och även den vanliga fraktkostnaden för att skicka produkten tillbaka till dig efter inspektion.

Observera att du är ansvarig för paketet / produkten tills vi får det. Se till att produkten är korrekt förpackad och att du får ett kvitto och ett spårningsnummer.