Miljöpolicy

Vi beslutade tidigt att fokusera på att driva en miljömässigt hållbar verksamhet i alla led i vår produktion och distribution.

Vi arbetar med fabriker i Indien som kan förse oss med vegetabiliskt garvat läder, har rättvisa arbetsvillkor och som arbetar hårt med oss ​​för att hålla en miljövänlig strategi i alla led i produktionslinjen. Målet med vårt samarbete är att alltid sträva efter att göra produktionen bättre och genom vår handel med fabriken förbättra arbetarnas levnadsvillkor.

Klimatkompensation

Vi försöker använda förpackningsmaterial och engångsartiklar i återvunnet material, och om möjligt återanvända det förpackningsmaterial som vi får. Material som inte kan återanvändas kommer att återvinnas. Det betyder att vi inte kan välja de billigaste materialen i alla produktionssteg, men det betyder att vi kan driva vår verksamhet med ett relativt rent medvetet. Genom relativt sett vill vi göra det klart att vi är väl medvetna om att all läderproduktion och frakt kommer att påverka vår miljö och klimatet. Med denna kunskap har vi valt att använda klimatkompensation genom att avsätta 1% av våra vinster till VI-skogen.

Våra produkter

Vi tror att våra produkter är hållbara på mer än ett sätt. Inte bara genom att använda ansvarsfulla leverantörer och vegetabiliskt garvat läder. Genom att köpa en omkrets som passar de flesta hästar behöver du inte äga flera olika omband. Ett par hylsor i hylsan minskar slitaget på dina hängslängar, döljer dina slitna men användbara bälte och skyddar din sadel och ridstövlar.