Hur man säkerställer den bästa passformen på omkretsen

- Liksom med alla omkretsar bör bältesbanden monteras jämnt på båda sidor för att se till att omkretsen placeras i mitten av bröstbenet och mellan frambenen. Många ryttare placerar sadlarna för långt framåt, vilket begränsar hästens axelrörelse och skapar obehag för hästen. Detta kan orsaka skavning i armbågsområdet.

- Vi rekommenderar att du justerar längden på bandstropparna så att spännen kommer att ligga på ett liknande avstånd från botten av klaffarna som bilden nedan för att säkerställa full axelfrihet för hästen. Spännens ände bör vara så nära botten på sadelflikarna som möjligt. Alla sadelflikar är olika, och därför kan vi inte ge en exakt mätning av hur långt borta från spjället bältespännarna ska vara. På bilden nedan är avståndet 11 cm.

- Om hästen tappar eller går upp i vikt justerar du omkretsen för att se till att den är rätt längd för din häst hela tiden.

- Omkretsen ska ha en tät passning, men ska inte dras för hårt. En för hårt dragad omkrets kommer att orsaka obehag för hästen och kan påverka hästens prestanda negativt. Hästens bröst expanderar när hästen andas, och ju snabbare hästen rör sig, desto mer syre behöver musklerna. En för hårt dragen omkrets kommer att begränsa syreflödet, varför det kommer att begränsa hästens prestanda.

- Sist men inte minst, kom ihåg att en omkrets under inga omständigheter får en passande sadel att passa. Det är av yttersta vikt att se till att din sadel faktiskt passar din häst.